پیامک اطمینان بخش شهردار مشهد به شهروندان درباره آمادگی نیروهای شهرداری برای بارندگی‌های آتی .

خب دیگه خیال همه راحت، وقتی شهردار بگه حله یعنی حله ، فقط خدا کنه این پیامک‌ها مثل پیامک‌ اون بنده خدا که عید رو تبریک میگه و همه فحش براش میفرستن نشه.