شنیده‌ها حاکی از آن است که معاونت جدیدی که به تازگی از تجمیع معاونت حمل و نقل و فنی و عمرانی در شهرداری مشهد تشکیل شده اقدام به انتصاب مدیرکل و روسای جدید خود کرده که همه دارای یک خصوصیت بارز هستند و آن هم چیزی نیست جز ژن خوب .

خب معاون اختیار داره هر کسی رو که دوست داره انتصاب کنه و حقشم هست! اینی هم که از ژن خوب استفاده کرده هم حق داره بنده خدا، مثلا یک نفری رو که به هیچ جا وصل نیست و بعدا براش هیچ سودی نداره رو بزاره که چی؟! آقا درسته با همین فرمون برو.