حیدر خوش‌نیت، سرپرست فرمانداری مشهد: مناسب‌ سازی ادارات مشهد برای تردد جانبازان .

به نظر شما نباید زمانی که ساخته میشد به فکر این چیزا میبودین !! الان که ساخته و مجوز گرفته تازه یادشون افتاده باید مناسب سازی بشه.