حضور بدون تشریفات حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس، درفرودگاه و کنار مردم، برای عزیمت به لرستان .

دیدین ایشون رفتن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد! امیدواریم این رویه تولیت جدید ادامه پیدا کنه و این اقدامات کمک کنه به نزدیکی بیشتر مسئولین با مردم .