اطلاع رسانی به ساکنان بستر کال اسماعیل آباد با نصب بنرهای تخلیه .

حالا دیگه اطلاع رسانی با این حجم زیااااد هم لازم نبود، اینم راه خوبیه برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، یهو بدی آب بشوره ببره، اونم بدون هیچ مسئولیت و تعهدی!