آماده باش نیروهای عملیاتی آتش نشانی مشهد برای رفع آبگرفتگی‌های احتمالی با موتور پمپ واریسکو .

دست مریزاد دارین شما، ان‌شالله موقع تشویقی دادن هم شماها مثل الان اول صف باشین البته اگر مدیران بگذارند.