پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی: ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع فیلم «رحمان_۱۴۰۰» .

احساس نمیکنین یکم زود دارید ورود میکنید ؟! فیلم یک ماهه رو پرده است و ۲۲ میلیارد فروخته،حالا دوستان یادشون افتاده فیلم مشکل اخلاقی داشته.