محمدرضا کلائی، در نخستین جلسه شورای اداری شهرداری:با توجه به اینکه امسال سال پرکاری خواهد بود، اگر فردی نتواند ما را همراهی کند، به لحاظ اخلاقی باید از این قطار پیاده شود زیرا نمی‌توانیم اجازه دهیم اقدامات یک فرد عملکرد تمام مجموعه را زیر سؤال ببرد .

اگه واقعا این اولتیماتوم جدی باشه که احتمالا قطار خیلی خالی میشه، مگه اینکه باعث یه تلنگر جدی بشه واسه اونایی که طولانی شدن مسیر باعث شده خوابشون ببره.