هیات و کانون فرهنگی مسجد شهید نواب صفوی مشهد هزینه جشن نیمه شعبان را به هموطنان سیل زده اهدا کردند .

دمتون گرم با این کارتون! البته اگه یک سری تندرو فردا به خاطر این کار تحصن نکنن.