عین القضات مدیر پروژه ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات کسب و کار شهری در جلسه شورای اداری گفت:
به دنبال ایجاد پلتفرم شهروندی هستیم که در آن سرویس ویژه ای تحت عنوان چشم شهر در اداره کل روابط عمومی و مرکز ۱۳۷ شهرداری مشهد طراحی و اجرا شود تا مردم بتوانند با استفاده از آن نظارت خود را بر عملکرد شهرداری بیشتر کنند .

چشم شهر زمانی خوبه که گوش شنوا ی شهری هم وجود داشته باشه تا تکمیلش کنه! چون خیلی چیزا هس که همین الانم دیده میشه ولی انگار شنیده نمیشه.