یکی از رسانه های خبری مشهد امروز به بررسی یکی از پرونده مهم سینمایی مشهد پرداخت که پس از ساعاتی این خبر حذف شد!

والا ما هم نفهمیدیم بالاخره خبری بوده، نبوده، قراره باشه اما انگار که نیست…به هرحال که شفاف سازی بشه لطفا که ما حسابی فضولیمون گل کرده ها.