کمپینی که با مشارکت شهرداری، قوه قضائیه و پلیس راهور در تلگرام راه‌اندازی و در سطح شهر مشهد تبلیغ می‌شود .

بودن آی دی تلگرام تو  بیلبورد شهری کنار آرم قوه قضاییه نشان دهنده اینکه تو کشور داره آزادی موج میزنه

حتی ارگانی که خودش فیلتر میکنه هم از  فیلتر شکن استفاده میکنه! به سلیقشون تو طراحی بنر که اشاره نکنم دیگه.