اصلاحات صورت گرفته در فرم‌های شهرداری مشهد که باعث کاهش ۴۳ درصدی امضاهای دیوانی خواهد شد

حالا اینکه گفتی یعنی واقعا قراره بالاخره مردم این پله های شهرداری رو واسه دوتا امضا کمتر بالا و پایین برن یا فقط ظاهرا داره سیکل اداری کوتاه میشه؟؟