عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی:
۳میلیون زائر آمد، مرغ گران شد

خب پس یا دعا کنیم زائر نیاد یا هم خودمونو برای انواع گرونی آماده کنیم! به این میگن کشوری با مدیریت اسلامی!!