در 6 ماهه اول امسال، استان تهران صدر‌نشین، خراسان رضوی دوم و ایلام و بوشهر کمترین آمار مراجعان نزاع در میان استان‌های کشور را داشته‌اند.

این آمار هم به خاطر ورود زائرین هست یا خودمون با خودمون درگیریم؟