معاون اداره کل راهداری خراسان رضوی: با توجه به اینکه از هفتم تا یازدهم آبان ماه قرار است اتوبوس‌ها یک سر خالی به مشهد بازگردند ۲۰ درصد کرایه اتوبوس‌ها افزایش یافته و صنف مربوطه به لحاظ جایگاه قانونی که دارد این افزایش رقم را اعمال کرده است، زائر هم می‌بایست این را بپذیرد، چراکه ناچار می‌شود به اینکه شب بیشتری در مشهد بماند.

شما اگر قیمت رو ۱۰ برابر هم بکنین زائر مجبوره تحمل کنه ولی کاش یکم درک می‌کردین زائرین رو! تو هوای سرد و این اوضاع اقتصادی اومده مشهد به جای حمل‌ونقل رایگان بلیطارو گرونش میکنین؟ احتمالا اگه میتونستن شهادت امام رضا رو تمدید می‌کردن که کمبود بودجه‌شون رو تأمین کنن