اعتراض مهندسین مشهدی به آزمون غیر استاندارد نظارت، اجرا و طراحی

خوبه دیگه! یه نفر تو این اوضاع اقتصادی چند میلیون تومان خرج کتاب و ثبت نام میکنه بعد مسئولین عزیز سوالاتی رو در آزمون استفاده میکنن که خودشون هم نمیتونن حل کنن و نمیدونن از کجا طرح شده!