دیدار اعضای شورای شهر مشهد، شهردار مشهد، با بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پدیده شهر خودرو .

البته به قول بنر پشت سرشون، بیشتر شبیه ستاد انتخاباتی دوستمون برای انتخابات هیئت فوتبال استان خراسان رضوی تا یه دیدار عادی!