طراحی دوچرخه مخصوص بانوان توسط دانش آموزان دختر نخبه دبیرستانی در جشنواره بین المللی ابن سینا تهران

دوچرخه مخصوص استفاده بانوان در مشهد به بازار آمد! واقعا محدودیت ها با خلاقیت بچه های ما چه کرده، البته این اختراع ارزشمند درسطح بین المللی(!!) مقام جشنواره هم نگیره، حتما از مقامات مشهدی لوح تقدیر میگیره.