برگزاری جشن های نیمه شعبان و آذین بندی خیابان ها به همت شهرداری مشهد

کار خوب آفرین داره دیگه! همیشه که نباید کمبودها رو گفت

گرامیداشت مناسبت و عید به این بزرگی حتما حمایت سازمان بزرگی مثل شهرداری رو میطلبه که خداروشکر حواسشون هست