تعدادی از بیلبوردهای شهر مشهد به خوش آمدگویی به نخست وزیر پاکستان اختصاص يافت

در این که باید به میهمان اون هم نخست وزیر یک کشور خیر مقدم گفت تردیدی نیست ولی نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که برکات این سفر برای مشهد چیه؟! سفرهای بی نتیجه زیاد تو ایران بوده که فقط مخارج از بیت المال صرف شده و نتیجه هیچ