مدیرکل روابط عمومی شهرداری مشهد کمک‌های مردم مشهد به سیل زدگان را با تعداد آنها توئیت کرد !!

بابا به این بنده خدا چرا اینقدر حمله میکنین ؟!! دوستمون میخواسته آمار بده از مشهد اینقدر کمک داره میرسه به دستتون که اونا آماده باشن