سید احمد دلقندی، مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: توزیع گوشت موجب تنظیم بازار در خراسان رضوی شد .

واقعا باید تشکر کرد از مدیران پر توان که باعث شدند قیمت گوشت تنظیم بشه و ۹۰ هزار تومان بشه !!! اصلا باید تندیس این دوستان رو ساخت و در میدان استقلال نصب کرد!