دیروز حکمی از سوی مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد برای رئیس اداره روابط عمومی سازمان آتش نشانی صادر شده است که حواشی زیادی ایجاد کرده است.

 

در مورد ایرادات کوچک و بزرگ حکم مباحث زیادی مطرح شده که حتما پاسخ داده خواهد شد اما در هیاهوی رسانه‌ای چند نکته مهم بی جواب مانده:

۱- آیا قبل از انتصاب افراد میزان درکشان از سازمان مورد سنجش قرار نمی‌گیرد یا حداقل بعد از انتصاب کلاس آموزشی برایشان گذاشته نمی‌شود ؟!! ۲- مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط این فرد با مسئولین و استفاده از رانت ، حقیقت دارد یا خیر ؟!
۳- مگر در مجموعه معاونت برنامه‌ ریزی شهرداری مشهد آیین‌نامه‌ای برای انتصاب افراد و سلسله مراتب اداری وجود ندارد ؟!
۴- مطالب مطرح شده در زمینه ورود نیروهای شرکت خصوصی این فرد به مجموعه شهرداری صحت دارد یا خیر ؟؟ .

پیامهای زیادی در زمینه سوالات مطرح شده برای ما ارسال شده که با توجه به رسالت تلخند مشهد مبنی بر سلسله مراتب رسانه‌ای فعلا از انتشار آن معذوریم ولی در صورت عدم جواب رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح آنها را انتشار می‌دهیم.