بلیط پانصد هزار تومانی و هشتصد هزار تومانی مشهد-تهران! .

یعنی مسافرت خارج از کشور برین احتمالا ارزون تر در میاد، به قول بنده خدا گردشگری رو از خونه خودتون شروع کنین.