تجمع سهامداران پدیده مقابل استانداری .

زرنگ نیستین خب! الان نزدیک انتخابات مجلس و بازار شعار دادن و خدمت دقیقه نودی به مردم داغ داغ! به نظر میرسه زمان کمک نماینده های مجلس مشهده دیگه