میگن دیروز یک بنده خدایی تو یکی از فروشگاه‌های زیرمجموعه شهرداری مشهد اقدام به حذف قیمت اجناس می‌کردند تا با قیمت جدید که افزایش داشته به فروش برسانند .

خب برادر من کسی که قیمت مالش افزایش پیدا میکنه چرا باید با همون قیمت قبل بفروشه ؟! اصلا چه دلیلی داره که به فکر مردم باشه ؟! نظارت شهرداری هم که مشغول رصد مدیران هست و وقت این کارارو نداره.