استان خراسان رضوی در رده سوم مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در کشور .

ماشالله تو آمار منفی از رده اول تا سوم تکون نمیخوره این خراسان رضوی !! بعد دوستان دنبال کنسرت و زائر یا مسافر باشند !! اگر واقعا به فکر این هستید که شهر مشهد بشه شهر امام رضا این موارد رو پیگیری کنید که البته ما میدونیم دوستان دنبال چی هستند.