دیروز چند تا از کانال‌های تلگرامی خبر زدند که: شنیده‌ها حاکیست از حضور خبرنگاران شهرآرا و شخص مدیر مسئول (مجید خرمی) به شورای شهر جلوگیری شده است و حتی در بازدید شهردار مشهد از موسسه شهرآرا هم مدیرمسئول را خبر نکردند!!! بعد باز چند تا کانال دیگه زدن که این بنده خدا دیروز اصلا مرخصی بوده و مشهد نبوده که بیاد!! .

یعنی شماها خدای خبر بدون مستندات هستین! بابا یه پیام ساده میتونه جواب شما رو بده نیاز به این همه شایعه نیست برادران! میخواین یک نفر رو بزنین خب بیاین ما بگیم از کدوم راه بزنین که مستنداتشم باشه بعدا ضایع نشین.