علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی: روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می‌شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.

بله شما هم گفتید و  کارفرمایان هم اطاعت کردند!! اتفاقا میگن تو این روز دو برابر کار کنید که خیلی عقبیم! اگر هم کار نمیکنید به سلامت برید کلا خونتون