دستگیری چند کارگردان و بازیگر تئاتر مشهد در پارتی مختلط شبانه موجب رونمایی از پرونده‌های عجیب‌تری مانند سقط جنین یکی از بازیگران تئاتر پس از رابطه نامشروع کارگردان شد .

دم دوستان عزیزمون در حوزه‌های نظارتی گرم که حواسشون به همه چیز هست! البته این دفعه یک چند ماهی دیر رسیدن سر ماجرا