بازداشت کامنت‌گذاران در صفحه بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی که اتفاقا چند نفر از آنها مشهدی هستند .

نمیدونم چرا هر اتفاقی تو کشور میفته حتما یک سرش به مشهد ختم میشه! اصلا انگار کشور رو داریم ما مشهدی‌ها مدیریت میکنیم.