بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات سپاه امام رضا (ع) یک واحد مسکونی در منطقه محمدآباد مشهد که اقدام به تولید و توزیع گوشت‌های چرخ کرده فاسد و غیربهداشتی به مقدار ۲۰۰ کیلوگرم می‌کرد، شناسایی شد

فکر کنین یک نفر این گوشت هارو استفاده می‌کرد! چی میشد؟ حالا به نظرتون تو مشهد نظارت اینقدر قوی هست که هیچ کسی گوشت فاسد نده به مردم؟