فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی : دستگیری فروشنده پرنده وحشی در فضای مجازی مشهد . .

بابا چی فکر کردین شما در مورد فضای مجازی ؟! تو مشهد یه زمانی اسلحه وینچستر هم میفروختن این که حالا زیادم وحشی نیست.