محمد علایی مدیرعامل آب منطقه خراسان رضوی هشدار داد:تجاوز و تصرف بستر رودخانه چهل بازه در قلب کلانشهر مقدس مشهد فاجعه ای هزاران بار بدتر از آنچه در شهر شیراز رخ داد را رقم خواهد زد. .

چرا باید حتما یه اتفاق بدی بیفته تا مسئولین یادشون بیاد چه اشتباهات و سهل انگاری هایی کردن و حالا هم خیلی راحت در مورد به خطر افتادن جان و مال مردم حرف میزنن؟!