قاضی گشت سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: از ۳ آژانس مسافرتی متخلف بازدید شد که بدون داشتن مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن آژانس‌های مسافرتی اقدام به صدور بلیت مشهد- تهران و حتی عتبات می‌‌کردند

بدون مجوز به مردم بلیط میفروختن و هیچکس هم نمیگفته کو مجوزت؟ اگر این زائرین پای پرواز میفهمیدن بلیطشون الکیه کی جواب میداد؟ خدا میدونه چندتا آژانس هواپیمایی دیگه بدون مجوز دارن فعالیت می‌کنن