بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد : مشوق‌هایی برای افرادی که فساد را در شهر گزارش کنند قرار می‌دهیم.
یک مثلی هست میگن خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی ! حالا اینجا باید به ایشون بفرماییم شما زحمت بکشین همین فسادهایی که از دوره شما اعلام شده رو قبول کنین، پاداش دادن پیشکش ما خودمون حساب می‌کنیم.