محمدمصحفی، سرپرست سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد: باید بتوانیم به مرحله جدیدی از خدمت و استقبال از زائران قدم بگذاریم و تلاش کنیم آرامش و امنیت روانی برای زائران فراهم‌ کنیم.
دست شما درد نکنه که به فکر مراحل جدید خدمت به زائرین هستین، فقط جسارتا زائرین هنوز در مراحل قبلی یعنی اسکان ، حمل‌و‌نقل و پذیرایی موندن، اگر امکان داره مراحل قبل رو هم دریابید.