استوری اینستاگرامی آرمین رهبر فعال ورزشی مشهد : فراموش کردم این هیات، فوتبالی نیست و سیاسی است و تاریخ مصرف دارد. اشتباه کردم، همین!
ااا شما هم فهمیدی !! برادر من وقتی ما میگفتیم و شما از اون انجمن غیرقانونی و دبیر هیات دفاع می‌کردین، خیر و صلاح شما رو میخواستیم! حالا هم دیر نشده به زودی خیلی چیزا ثابت میشه.