با توجه به سفر برادران و خواهران عراقی به مناسبت ۲۸صفر به ایران و به‌خصوص #مشهدمقدس و تراکم سنگین جمعیت زوار عراقی در این ایام، از ۲آبان تا ۶دی ماه روادید برای طرف عراقی لغو شد

ممنون که به فکر زوار هستید، فقط اگر زحمتی نیست اون بودجه ملی مشهد رو که برای همین موضوعات هست بدید که مسئولین مشهدی یک روز میگن اتوبوس کمه، یک روز میگن محل اسکان نداریم و …