شیران خراسانی، نماینده مشهد در مجلس: قالیباف قطعاً کاندیدا نخواهد شد/ جلیلی شاید از شهری غیر مشهد کاندیدا شود

الان اینایی که گفتین رد گم کنی بود یا واقعیت ؟! اصلا کی گفته بود اینا میان که حالا گفتن نمیان ؟! خود گویی و خود خندی ، عجب مرد هنرمندی !