سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق : در ۵ ماهه امسال، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را در زمینه قاچاق داشتند که اغلب به خروجی سوخت و فرآورده های نفتی مربوط بود.
اینو بدونین که استان ما تو همه چیز باید اول باشه، خوب و بدش هم مهم نیست !!