رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد: نبود زیر ساخت‌های صادرات میوه و نداشتن امکان نگهداری در سردخانه باعث رکود بازار میوه و تره بار شده است.
برادر من چرا رکود ! شما همه اینا رو بریز تو بازار تا قیمت‌ها نصف بشه، بعد ببین مردم اگه یکیشو گذاشتن بمونه تو میوه‌فروشی‌ها