صادقی، مدیر درمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی: حدود ۳۰ پایگاه درمان در مسیرهای منتهی به شهر مشهد در دهه پایانی ماه صفر به منظور خدمات‌رسانی رایگان به زائران علی بن موسی الرضا (ع) ایجاد شده است.
احسنت به شما که به جای حرف زدن کار انجام میدین !