رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای شهر مشهد: شبکه جداسازی آب شرب از آب خام تا سال۱۴۰۰ تکمیل می‌شود

دیگه کم کم داریم به زمانی که همه وعده ها در سال ۱۴۰۰ عملی میشه نزدیک میشیم، فقط مدیران محترم! ۱۴۰۰ از آنچه فکر میکنید به شما نزدیک‌تر است