استاندار خراسان رضوی در حکمی، میثم کرمانی را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌رضوی منصوب کرد.
احسنت به استاندار پرتلاش خراسان رضوی، فقط کم کم داریم احساس میکنیم این استان داره میشه شعبه شماره ۲ استان کرمان !! واقعا ما که صادرکننده این همه مدیر به جاهای مختلف کشور هستیم نمیتونیم برای استان خودمون ۴ نفر گیر بیاریم ؟!