فرجامی، فعال محیط‌ زیست : غرفه‌های در حال احداث پارک ملت ، تجاری است. گفته‌اند که این کار برای تأمین یک‌سری هزینه‌های داخل پارک انجام می‌شود.
یعنی واقعا اینقدر شهرداری فقیر شده که داخل بوستان رو هم غرفه میزنن! اونم به قیمت از بین رفتن سیمای زیست پارک ؟!