دیروز خبری مبنی بر به‌روز نبودن سایت معاونت فنی و عمرانی شهرداری مشهد درج کردیم که با جوابیه روابط عمومی معاونت حمل و نقل و فنی عمرانی شهرداری مشهد همراه بود و با توجه به رسالت رسانه تلخند مشهد مبنی بر انتشار مطالب طرفین برای قضاوت بهتر مخاطبین ، قسمتی از این جوابیه انتشار می‌یابد .

در تاريخ ١٧ دي ماه ٩٧ حسب تصميمات اتخاذ گرديده، معاونت عمران و حمل و نقل مقرر گرديد تجميع گردد كه مراحل تصويب آن در وزارت كشور در حال انجام است. لذا با توجه به نبود بستر مناسب اطلاع رساني و همچنين بسترهاي نامطلوب رسانه‌اي در سالهاي گذشته در حوزه فني و عمران و فراهم بودن بسترهاي مطلوب مورد نظر مخاطبين محترم از جمله اطلاع‌رساني به موقع در حوزه حمل و نقل و ترافيك در سايت و كانالهاي موجود و ارتباط موثر با خبرنگاران محترم كه با حوزه معاونت حمل و نقل در ارتباط بودند مقرر گرديد تا طي نمودن مراحل قانوني و تجميع دو معاونت، كليه اطلاعات و اخبار هر دو حوزه در سايت معاونت حمل و نقل بارگزاري گردد و پيگير تجميع هر دو سايت از فاواي شهرداري بوديم.

لذا ضمن تشكر از ادمين محترم كانال انتشار دهنده، تقاضا دارد به سايت حمل و نقل مراجعه نموده و صحت مطالب را بررسي نمايد.