مدیر عامل شرکت ترافیک هوشمند الیت : به دلیل وجود نواقص فنی و ناایمن بودن؛ پارکینگ ‌های ابتدای بولوار معلم، مصلی، سناباد، سرشور و شهید کریمی جمع‌آوری خواهد شد.
بله دیگه شما از بیت المال هی پارکینگ بزنین هی جمع کنین، بالاخره باید اون پیمانکاران خاص از یه جا درآمد داشته باشن! مردم هم که هیچی.