خبری در یکی از کانال های اطلاع رسانی منطقه ای از مشهد درج شده است که با کمک 25 میلیون تومانی شورای شهر در یک محله کم برخوردار اقلام و مایحتاج برای نیازمندان توزیع شده که متأسفانه این خبر همراه با تصاویر افراد نیازمند بوده و موجب لطمه زدن به کرامت انسان ها شده است.
با توجه به مواردی ازین قبیل، به نظر می رسد آموزش سواد رسانه ای در شهرداری مشهد باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. .

وقتی به دخترخاله و پسرخاله بدون تخصص پست و سمت میدین همینه دیگه! کاری که با ریا انجام بشه نتیجه ش میشه این مستندسازی ها. آبروی مردم بازیچه دست شما نیست!